Ampulü İlk kim bulmuştur?

Ampulü ilk bulan Amerikalı ilim adamı. 1847'de doğmuş,1931'de ölmüştür.Yedi yaşında okula başlamış, ancak öğret­menleri, anlaması yavaş diyerek okuldan uzaklaş­tırmıştır. Buna rağmen, okuma yazmayı öğrenmiş, daha 12 yaşındayken Detroit ile Port Huron ara­sındaki demiryolu hattında çalışmaya başlamıştır: Bu sırada teknik yayınlara ilgi duymuş, boş vakit­lerinde devamlı teknolojik kitapları okumuş ve bi­linen makineleri geliştirme yollarını araştırmıştır.

   l859'da Port Huron ile Detroit arasındaki Grand Trunk demiryolunda gazete sattı. Buradan kazan­dığı parayla 1862 senesinde basit ve elle çalışan bir baskı makinesi almış, baskısı ve neşriyatı kendisi­ne ait olan haftalık Herald adındaki gazeteyi çı­karmıştır. Daha sonra telgrafçılığı öğrenerek Mo­unt Clemeas'ta telgrafçı oldu. Bu işinden de kısa za­manda sıkılan Edison, buluşlarla ilgilenmek istediği için birkaç iş değiştirmiştir. 1864 senesinde İndi­annapolis'te iken ilk defa otomatik telgraf cevap­layıcısını keşfetmiş, bunu ölümüne yakın pek çok buluşları takip etmiştir. l869'da New York'ta iş bulduktan sonra, telgraf ve telgraf sesi üzerine ça­lışmaya başlamıştır. İçlerinden birisi 40.000 do­lara sattığı buluşlarından dördünün patentini al­mıştır. Bu para ile New York'ta teferruatlı bir elek­trik laboratuarı inşa ettirmiştir. l876'da sıhhati bozulduğundan çalışmaya ara vermiş, fakat, em­rinde çalışan kişileri keşif yapmaya ve araştırma­ya teşvik etmiştir. Laboratuarlarını Menlo Park'ta tekrar açmış, daha sonra West Orange'a taşıyarak emrinde binlerce işçi çalıştırmıştır.

   Keşifleri kronolojik sıraya göre şöyledir: Re­mington haline gelen daktilo, telgraf ve sinyal ci­hazı, tek hattan aynı anda çeşitli alıcılara mesaj göndermeye yarayan quadruple telgraf vericisi, daha sonra kopya makinesi haline gelen bir makine, elektrik lokomotifi, ampül, vanalı vites, 7 adet elektrik güç transmisyon patenti, demiryolu sinyal sistemi, cam yapım aleti (tabaka levha ha­linde) kinetogratik kamera (ilk hareketli kamera­nın gelişmemiş hali), sun'i sıva, şarjı galvanik piller, kompresörle kullanılabilen boyalar, yapım malzemeleri, otomobil tahrik edici ve devamlı ik­mal edici sistemler, renklerin çeşitlerini görmek için geliştirilmiş metotlar, el fenerleri, transmi­terler, alkalinli piller, radyo alıcıları, sentetik ka­uçuk vs. 

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi;Cilt-6, Sayfa:185-186

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !